+34 935 543 000  | 


EXTRAESCOLAR DISSENY 3D i LEGO®​ ART

Disseny LEGO®​ a l'aula

Els assistents als tallers, desenvoluparan una imaginació estratègica per fer story-telling, amb material divers 2D sobre grans bases de LEGO®​, així com en format 3D amb grans maquetes colaboratives.

Els nens aprendran a crear els seus propis models 3D a partir del programa Tinkercad. A la nostra activitat 3D de Modelatge i impressió digital, aprendran a fer una simple geometria i donar-li forma del que es vulgui, des dels dinosaures fins a l'artesania de l'espai i més enllà. Explorarem com un model 3D està format per vèrtexs i polígons, i com podem utilitzar aquest coneixement en modelar.

L'activitat cobrirà nombroses tècniques i enfocaments de modelatge digital que són àmpliament utilitzats pels professionals de la indústria actual. Agafaran les seves creacions des del món digital i les introduiran al món físic, aprenent a utilitzar una impressora 3D. Veuran les diferents alternatives d'impressió 3D, així com les traves habituals que s'han d'evitar quan portem els nostres models a la impressora.

També explorarem maneres alternatives de visualitzar els models, utilitzant la tecnologia Virtual i Augmented Reality. Aquesta és una activitat altament creativa i tècnica que els permet expressar-se. Els projectes es combinaran amb peces de LEGO®​ Classic, amb els quals es permetrà ambientar el projecte amb metàfores, idees i relats molt motivadors per als alumnes.

Objectius d'aprenentatge

• Impressió
• Modelatge Digital 
• Tècniques de modelatge 3D

Habilitats i capacitats STEAM

• Creativitat
• Experimentació
• Raonament espacial
• Resoldre problemes de forma creativa

La pròpia sistemàtica de la classe, ens porta a treballar a nivell individual responent a un repte, per després integrar-ho a un espai colaboratiu, prenent les millors decisions, arribant a consensos, i respectant l'essència de totes les idees.

Imatges DISSENY 3D i LEGO®​ ART

5 a 8 anys


DISSENY 3D i LEGO® ART

Activitat extraescolar enfocada al disseny i a la construcció de projectes culturals amb material de LEGO®. També inclourà, una introducció a la impressió 3D, desenvolupant mecanismes simples així com les competències de treball en equip global.

9 a 12 anys


PRODUCCIÓ 3D I REALITAT VIRTUAL - I

Activitat extraescolar d'introducció al disseny 3D per ordinador i la construcció d'escenaris VR, consolidant la visió descriptiva espacial de la geometria, comprenent l'escala i les proporcions en entorn virtual i real. Els models 3D s'imprimeixen a l'aula

+13 anys


PRODUCCIÓ 3D I REALITAT VIRTUAL II

Activitat extraescolar on es treballarà la transició d'una idea creativa a un producte funcional, a través de la metodologia Design Thinking, desenvolupant un producte, des del disseny inicial fins a la producció. El protipatge es realitzarà amb impressora 3D i amb models virtuals navegables.