+34 935 543 000  | 


EXTRAESCOLAR DISSENY 3D I REALITAT VIRTUAL

Exploració creativa de Disseny 3D i generació d'entorns virtuals

Extraescolar Disseny 3D i Realitat Virtual

Activitat extraescolar de Disseny 3D i Realitat Virtual estructurada en sessions setmanals per a incorporar progressivament la metodologia de disseny i la creació de models sostenibles.

PDF

GRUPS REDUÏTS

Classes de fins a 12 alumnes per docent, fomentant el treball en equip mitjançant tasques i rols definits que canvien cada sessió (dissenyador i enginyer). Això permet un aprenentatge molt personalitzat per a cada grup, i significatiu en xarxa internacional.

PROJECTE EN ANGLÉS

L'idioma vehicular en fase projecte és l'anglès, com a regla bàsica del joc d'urbanisme. Els alumnes realitzen projectes col·laboratius en xarxa amb altres alumnes d'escoles europees.

PROFESSORAT EXPERT

Tots els nostres professors/es compleixen un doble perfil: Experiència en Disseny i Pedagogia. Aquest doble perfil permet que les activitats siguin molt potents tècnicament, però també, i molt important, que es diverteixin.

Itineraris per edats

5 a 8 anys


DISSENY 3D i LEGO® ART

Activitat extraescolar enfocada al disseny i a la construcció de projectes culturals amb material de LEGO®. També inclourà, una introducció a la impressió 3D, desenvolupant mecanismes simples així com les competències de treball en equip global.

9 a 12 anys


PRODUCCIÓ 3D I REALITAT VIRTUAL - I

Activitat extraescolar d'introducció al disseny 3D per ordinador i la construcció d'escenaris VR, consolidant la visió descriptiva espacial de la geometria, comprenent l'escala i les proporcions en entorn virtual i real. Els models 3D s'imprimeixen a l'aula

+13 anys


PRODUCCIÓ 3D I REALITAT VIRTUAL II

Activitat extraescolar on es treballarà la transició d'una idea creativa a un producte funcional, a través de la metodologia Design Thinking, desenvolupant un producte, des del disseny inicial fins a la producció. El protipatge es realitzarà amb impressora 3D i amb models virtuals navegables.

Galeria