+34 935 543 000  | 


EXTRAESCOLAR DISSENY i IMPRESSIÓ 3D - I

Els nens aprendran a crear els seus propis models 3D a partir del programa Tinkercad. A la nostra activitat 3D de Modelatge i impressió digital.

Objectius d'aprenentatge

• Introducció al disseny 3D per ordinador amb programari lliure
• Projecte de disseny Smart City, consolidant processos de recerca,
   esbós, planejament urbanístic, disseny 3D Tinkercad i impressió.
• Consolidar la visió descriptiva espacial de la geometria
   i comprendre l'escala i proporcions en entorn real i virtual.
• Reflexionar i entendre conceptes bàsics de física,
   geometria i prototipització 3D.
• Posada en pràctica amb impressores
3D a l'aula, mitjançant un joc de rol.

Habilitats i capacitats STEAM

• Sistematitzar el procés de disseny i terminologia 3D
• Aprendre a treballar en grup per arribar a un consens de disseny.
• Immersió plena en un projecte internacional plenament gamificat.

Aquesta és una activitat altament creativa i tècnica que permet expressar la seva creativitat, i tot el que s'aprèn es pot progressar a casa amb un potent programari 3D gratuït.

Explorarem com un model 3D està format per vèrtexs i polígons, i com podem utilitzar aquest coneixement en modelar. L'activitat cobrirà nombroses tècniques i enfocaments de modelatge digital que són àmpliament utilitzats pels professionals. Agafaran les seves creacions des del món digital i les introduiran al món físic, aprenent a utilitzar una impressora 3D.

Veuran les diferents alternatives d'impressió 3D i algunes de les tècniques que intervenen, així com les traves habituals que s'han d'evitar quan portem els nostres models a la impressora. També explorarem maneres alternatives de visualitzar els models, utilitzant la tecnologia Virtual i Augmented Reality.

Imatges de DISSENY 3D i IMPRESSIÓ

5 a 8 anys


DISSENY 3D i LEGO® ART

Activitat extraescolar enfocada al disseny i a la construcció de projectes culturals amb material de LEGO®. També inclourà, una introducció a la impressió 3D, desenvolupant mecanismes simples així com les competències de treball en equip global.

9 a 12 anys


PRODUCCIÓ 3D I REALITAT VIRTUAL - I

Activitat extraescolar d'introducció al disseny 3D per ordinador i la construcció d'escenaris VR, consolidant la visió descriptiva espacial de la geometria, comprenent l'escala i les proporcions en entorn virtual i real. Els models 3D s'imprimeixen a l'aula

+13 anys


PRODUCCIÓ 3D I REALITAT VIRTUAL II

Activitat extraescolar on es treballarà la transició d'una idea creativa a un producte funcional, a través de la metodologia Design Thinking, desenvolupant un producte, des del disseny inicial fins a la producció. El protipatge es realitzarà amb impressora 3D i amb models virtuals navegables.