+34 935 543 000  | 


EXTRAESCOLAR DISSENY i IMPRESSIÓ 3D II

Objectius d'aprenentatge

• Agafar experiència en el procés del desenvolupament del producte, des del disseny inicial fins a la producció.
• Immersió plena en l'ús del software de disseny Tinkercad.
• Transicionar d'una idea creativa a un producte funcional, amb la metodologia Design Thinking.
• Posada en comú de maquetes y proves de concepte de geometries complexes 3D.

Habilitats i capacitats STEAM

• Presentar projectes, donant resposta a un repte en l'àmbit de Smart City, Robotics, Medical i Automotive Manufacturing.
• Participar en el programa CREATE Education en xarxa internacional.
• En aquesta activitat els alumnes participen en un projecte col·laboratiu global, Kideville, com a procés gamificat  per a la urbanització d'una Smart City.

En aquesta activitat els alumnes participen en un projecte col·laboratiu global, Kideville, com a procés gamificat per a la urbanització d'una Smart City.

Setmanalment es rep un repte per desenvolupar i dissenyar una peça/ volumetria, concorde a una sèrie de requeriments previs, s'investiga quina  tipologia de disseny és la més adequada, i es modelizarà mentre s'imprimeix en 3D el resultat de la classe anterior.

Estem tractant un projecte plenament documentat en àmbit internacional en idioma anglès, on els alumnes treballen sobre un tauler, i comparteixen en comunitat virtual els avanços de la ‘urbanització’ de la Smart City, en termes energètics, serveis i mobilitat.

5 a 8 anys


DISSENY 3D i LEGO® ART

Activitat extraescolar enfocada al disseny i a la construcció de projectes culturals amb material de LEGO®. També inclourà, una introducció a la impressió 3D, desenvolupant mecanismes simples així com les competències de treball en equip global.

9 a 12 anys


PRODUCCIÓ 3D I REALITAT VIRTUAL - I

Activitat extraescolar d'introducció al disseny 3D per ordinador i la construcció d'escenaris VR, consolidant la visió descriptiva espacial de la geometria, comprenent l'escala i les proporcions en entorn virtual i real. Els models 3D s'imprimeixen a l'aula

+13 anys


PRODUCCIÓ 3D I REALITAT VIRTUAL II

Activitat extraescolar on es treballarà la transició d'una idea creativa a un producte funcional, a través de la metodologia Design Thinking, desenvolupant un producte, des del disseny inicial fins a la producció. El protipatge es realitzarà amb impressora 3D i amb models virtuals navegables.