+34 935 543 000  | 


EXTRAESCOLAR INICIACIÓ A LA MÚSICA

Activitat de música per a nens de 6 a 7 anys. Iniciació al llenguatge musical

Educació musical en l'etapa d'iniciació al llenguatge musical

Etapa en la que s’introdueix la lectura i escriptura de partitures amb grafia convencional i l’edició de les seves pròpies creacions amb software musical.

En aquesta etapa, a on els alumnes ja han assolit la lectoescriptura, aprofitem aquesta evolució cognitiva per plasmar figures i treballar el llenguatge musical.

whatsapp icon

METODOLOGIA

  • Treball del llenguatge musical, dels seus signes bàsics (ritme, melodia, polifonia, timbre, forma, etc.) de lectura-escriptura.

  • Descobrir les tradicions, a millorar la capacitat d’atenció i de la memòria.

  • Formant criteris personals de valoració estètica.

  • Desvetllant variacions per a una dedicació mes especialitzada.

OBJETIUS PEDAGÒGICS

  • Conèixer, identificar i reproduir els diferents paràmetres del so i de l’escriptura musical: l’altura, la durada, la intensitat, el timbre i l’articulació.

  • Explorar les possibilitats expressives del cos, la veu i els instruments mitjançant la improvisació i la creació.

  • Desenvolupar l’escolta atenta i l’anàlisi de la música.

  • Introduir la grafia musical convencional.

  • Conèixer estils musicals, gèneres, compositors i instruments musicals diversos.

  • Gaudir  amb el cant i la interpretació instrumental.

Activitats de Música per a nens, per edats

SENSIBILIZACIÓ MUSICAL

DETALLS

de 3 a 5 anys

INICIACIÓ A LA MÚSICA

DETALLS

de 6 a 7 anys

EL MUSICAL

DETALLS

de 8 a 12 anys