+34 935 543 000  | 


EXTRAESCOLAR PROGRAMACIÓ - INICIACIÓ

Activitat setmanal STEAM per a iniciar als més petits en la programació i la resolució de reptes lògics

Objectius d'aprenentatge

• Iniciació al pensament computacional
​• Resolució de problemes
​•
Estimular la curiositat com a motor d'aprenentatge

Habilitats i capacitats STEAM

• Resiliència
• Comunicació
• Treball en equip

 

Mitjançant activitats unplugged (sense ordinador) interactuem amb robots programables com BeeBot i BlueBot per a crear seqüències. Introduirem el concepte drag and drop, plantejant reptes de programació per blocs en Code.org i Scratch Júnior i consolidarem l'après en projectes enfocats en algorismes, bucles i condicionals amb Micro:bit i Makey Makey.

 

Amb aquesta aproximació al pensament computacional, desenvolupem la resolució de problemes dels més petits, passant de completar circuits amb robots, a un nivell d'abstracció major, interactuant amb plaques programables i blocs de codi. Sempre motivant-los a millorar, col·laborar i a pensar “fora de la caixa”.

5 a 8 anys


INICIACIÓ

Combinarem activitats unplugged i drag and drop per a aprendre a crear seqüències, resoldre problemes de lògica i identificar conceptes de programació.

9 a 12 anys


INTERMEDI

Consolidarem els aprenentatges bàsics i explorarem nous conceptes com a variables i operacions lògiques. Crearem mons virtuals a Minecraft i videojocs amb Makecode Arcade.

+13 anys


AVANÇAT

Coneixerem AppGyver, una eina per a desenvolupar apps. Escriurem les nostres primeres línies de codi en Python i Unity mentre aprenem conceptes avançats com a abstracció, arranjaments i punters.