+34 935 543 000  | 


EXTRAESCOLAR SENSIBILIZACIÓ MUSICAL

Activitat de música per a nens de 3 a 5 anys. Primera estimulació i expressió musical

Extraescolar de música per a nens de 3 a 5 anys.
whatsapp icon

El nen petit té una gran curiositat i un gran afany de saber i de créixer.

Perquè aquest creixement sigui realmente harmònic, cal començar l’educació musical des de molt petits, creant al seu entorn situacions que facilitin vivències musicals, amb sensacions de goig, de pau, de plaer.

En aquesta etapa el treball és molt sensorial. Els nens utilitzaran grafies no convencionals per descriure i plasmar els continguts del llenguatge musical, però alhora acabaran coneixent la grafia convencional de les partitures.

Els alumnes treballaran amb petita percussió, treballant activitats programades sensorialment, cantant i ballant.

METODOLOGIA

  • Descobrint la sensibilitat musical amb la participació activa en la pràctica musical: Audició, Cançó, Moviment i educació de l’oïda.

  • Amb l’audició com a vehicle natural, descrobrir els sons de forma intuitiva, afectiva i intel·lectual.

  • A través de la cançó, educar l’oïda, el ritme, el gust estètic, la imaginació, l’expressió, la representació i el llenguatge.

  • Millorant el sentit de grup, de disciplina, de responsabilitat i esperit crític.

OBJETIUS PEDAGÒGICS

  • Conéixer, identificar i reproduïr els diferents parametres del so i de l’escriptura musical: l’altura, la durada, la intensitat, el timbre i l’articulació.

  • Explorar les possibilitats expressives del cos, la veu i els instruments mitjançant la improvisació i la creació.

  • Desenvolupar l’escolta atenta i l’anàlisi de la música.

  • Introduïr la grafia musical no convencional.

  • Conèixer estils musicals, gèneres, compositors i instruments musicals diversos.

  • Gaudir  amb el cant i la interpretació instrumental.

Activitats de Música per a nens, per edats

SENSIBILIZACIÓ MUSICAL

DETALLS

de 3 a 5 anys

INICIACIÓ A LA MÚSICA

DETALLS

de 6 a 7 anys

EL MUSICAL

DETALLS

de 8 a 12 anys