+34 935 543 000  | 


La forma més natural d'aprendre és jugar a construir el futur

Impulsem la creativitat a través de la tecnologia per a educar en les noves competències digitals

IGNITE Serious Play empra en totes les seves activitats un innovador mètode pedagògic que estimula l'aprenentatge de competències digitals a través del joc i l'exploració. Perquè com més es diverteixen, més aprenen.

El mètode IGNITE aporta a les famílies i centres educatius un aprenentatge efectiu de les noves competències digitals en un context de sensibilització i apoderament. La seva provada sistemàtica aporta solidesa pedagògica alhora que un alt grau de flexibilitat per a adaptar-se a les condicions específiques de cada cada centre i alumne en particular:

ratio img video

La fòrmula IGNITE 

JOC 

És un potent i gratificant element d'aprenentatge de les competències digitals que ens impulsa a experimentar.

CREATIVITAT

Creem contextos emocionants i motivadors per a expressar mitjançant la tecnologia

COCREACIÓ

Entrenem als nostres alumnes en la competència clau de sumar intel·ligències.

ESPERIT MAKER

Experimentem amb llibertat les nostres competències digitals amb tota mena de materials i tecnologies, modelem la realitat.

GAMIFICACIÓ

Desenvolupem sistemàtiques lúdiques per a la consecució d'assoliments d'aprenentatge

PROGRAMA INTERNACIONAL

Compartim projectes per potenciar les competències digitals amb entitats educatives a nivell global, en llengua anglesa.