+34 935 543 000  | 


De la Responsabilitat Social Corporativa a la Integració Estratègica de l'Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible

Integració corporativa Agenda 2030


Avui dia, és raonable pensar que les companyies no poden créixer ni ser competitives en una societat que s'empobreix econòmica i socialment. En aquest context, els Objectius de Desenvolupament Sostenible s'han convertit en el marc  de referència per a la creació de valor compartit.

Els objectius de l'Agenda 2030 són una oportunitat per a les companyies i un marc de referència per a les tradicionals estratègies de RSC. Un model de negoci sostenible i responsable no depèn tant del tipus d'empresa sinó del compromís que té amb la societat. Els ODS tracen, en aquest sentit, un full de ruta per a les empreses.

Per a tots els actors implicats en aquestes activitats econòmiques fonamentals resulta essencial poder comptar amb el suport d'una companyia com IGNITE Serious Play, que disposa de l'experiència i el coneixement necessaris per a ajudar als sectors públic i privat en el disseny i implantació d'accions d'alt impacte social. Aquests objectius globals serveixen també de guia i suport a l'hora de redefinir el propòsit de l'empresa, crear valor compartit i assegurar que les actuacions de la companyia resultin significatives per als grups d'interès. Sens dubte, aquests esperen que la companyia sigui coherent amb determinats criteris mediambientals, socials i de bona governança en la presa de decisions, per la qual cosa els objectius de la Agenda 2030 cobren encara més rellevància al dotar a les companyies d'un marcc de actuació, una eina de valoració de l 'impacte i un llenguatge comú amb els seus stakeholders, 

Els reptes que imposa el canvi climàtic i les demandes de bona part de la ciutadania a tot el món orientades cap a la consecució d'un model econòmic marcat per una major sostenibilitat, protecció del medi ambient i justícia social, en un context cada vegada més digitalitzat, estan provocant importants transformacions en el conjunt de la nostra societat. Tot això comporta desenvolupar noves polítiques de comunicació i reporting creïble (mitjançant mètriques concretes), en les corporacions, tant a nivell intern com extern.

 

 

Programes educatius d'alt impacte social

En aquest marc, IGNITE Serious Play ha desenvolupat programes formatius que impliquen els empleats i a les seves famílies, així com a les entitats educatives en àmbit estatal. Aquests programes es basen en l'ús d'entorns virtuals molt motivadors, com els videojocs (p. ex. *MINECRAFT) que ens ofereixen noves perspectives que ajuden a trencar els nostres marcs mentals per a promoure un canvi sostenible en les organitzacions.

Aquestes dinàmiques presencials / en línia, a través de sistemàtiques de ludificació (basades en mecàniques de joc i palanques motivacionals), ens permeten accelerar la presa de decisions de manera participativa i natural i ens permeten assimilar de manera intuïtiva el nou context de sostenibilitat de l'empresa. La implementació pràctica d'aquestes rutines de pensament pot veure's clarament en els nostres tallers basats en metodologies LEGO / MINECRAFT Serious Play.

L'objectiu d'aquests programes educatius i de les dinàmiques team building d'IGNITE Serious Play és actuar de catalitzadors en el procés d'implementació, per part de les organitzacions, d'un model nou d'economia que sigui realment sostenible, eficient en l'ús dels recursos, descarbonitzada i, al mateix temps, competitiva i digital. Igualment és important promoure la cultura de la sostenibilitat a nivell intern i estimular la col·laboració amb entitats educatives, perquè de manera conjunta tota la societat prengui consciència dels reptes mediambientals, econòmics i tecnològics que hem d'afrontar avui. Tots formem part d'aquest ambiciós repte, absolutament imprescindible per a garantir el futur i l'estabilitat de les següents generacions en el nostre planeta.

 

 

Les finances sostenibles, la lluita contra el canvi climàtic o la protecció de la biodiversitat i del nostre capital natural representen una oportunitat única per a canviar de model de producció i consum, i també per a impactar positivament en les nostres vides i en el planeta, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i les Metes de l'Acord de París. El compromís de companyies com IGNITE Serious Play amb aquestes causes expressa la nostra determinació a assegurar que la transició cap a l'Economia Circular sigui bé aviat una realitat.

Durant l'última dècada, IGNITE Serious Play ha acompanyat a sectors estratègics en els seus processos de transformació organitzacional i sostenible, permetent-los mitigar els seus riscos, obtenir reconeixement global, generar avantatges competitius i crear valor compartit.

Els coneixements i l'experiència acumulats en educació i consultoria en sostenibilitat, han convertit a IGNITE Serious Play en un aliat clau en l'acompanyament de les empreses cap a la desitjada sendera de la circularitat. Us convidem a descobrir més informació sobre com podem ajudar a les organitzacions, en la Integració Estratègica de l'Agenda 2030 i ODS a Sostenibilidad IGNITE