+34 935 543 000  | 


Tallers de demostració a la teva escola. Veuen a conèixer-nos.

Demostració: Tallers d'activitats STEAM (robòtica, programació i impressió 3D)


Demostració: Tallers d'activitats STEAM(robòtica, programació i impressió 3D)

Durant el curs escolar, el nostre equip d'educadors ha realitzat diferents tallers de demostració de totes les activitats que duem a terme, tant extraescolars com d'àmbit curricular.

Aquestes petites mostres que realitzem a les escoles, serveixen per donar a conèixer les activitats que es realitzen al centre. Aprofitant la presència dels nostres docents, els pares i alumnes  poden consultar i resoldre qualsevol dubte o comentari que tinguin sobre les activitats. A més, poden veure i experimentar amb les eines i materials que usem.  

Habitualment,  sempre oferim una mostra de cada tipus d'activitat que realitzem: robòtica educativa, fabricació digital 3D i programació.

Tallers de demostració de Robótica educativa

Robòtica educativa

PLEO, el robot mascota.

Pels més petits, sempre portem el model de màquina motoritzada PLEOPLEO és un robot mascota en forma de dinosaure, Camarasaurio, que funciona com una mascota virtual. El robot, està dotat de motors i sensors que permeten donar-li al robot l'aparença d'un ésser viu. PLEO, aprèn de les experiències i modifica el seu comportament mitjançant una sofisticada intel·ligència artificial. Pels més petit serveix para , i pels més majors, ens permet programar-ho per donar-li moviment, i segons el nivell i edat dels alumnes,  fins i tot programar els diferents sensors i actuadors, realitzant comportaments més complicats.

LEGO® Education

Per als tallers de robòtica LEGO® Education, utilitzem diversos robots ja muntats perquè puguin programar-los o jugar amb la programació per defecte que instal·lem a IGNITE. Els diferents tipus de sensors  (giroscòpic, ultrasònic, de color i tàctils) permeten que els robots puguin programar-se i que aquests responguin a reaccions.

Una altra part més mecànica i de coneixement espacial que utilitzem amb LEGO®Màquines i mecanismes. Amb aquest conjunt de peces LEGO®, podem crear màquines simples i motoritzades, que ens ajudessin a la compressió de la física (forces, moviment, mesurament, energia,..) d'una forma palpable i pràctica, més comprensible per als nens de primària. Algunes de les construccions que portem a les mostres són: grues, molins de vent, bàscules.

MakeBlock

El mBot és un robot de fàcil programació, amb diversos elements programables: sensors segueix-línies i de proximitat, emissor/receptor d'IR (infrarojos), brunzidor que emet notes musicals, polsador programable, llums led.

Aquest robot pot programar-se amb Scratch.

Micro:bit

Micro:bit és una placa electrònica programable d'una forma fàcil i senzilla, dissenyat perquè els alumnes puguin aprendre a programar sense dificultats d'una forma senzilla. Té infinitat de funcions i aplicacions i, a més, podem programar-la amb un editor Phyton, per a alumnes més majors i avançats, o per als alumnes més novells o de poca edat, amb l'editor javascript de Micro:bit, amb una programació per blocs, més visual.

Fabricació digital 3D: Disseny i impressió digital 3D

Per a les demostracions d'aquesta activitat, utilitzem les dues eines bàsiques de maquinari: un ordinador i una impressora 3DUltimaker 2+

En l'ordinador vam mostrar el programa amb diversos dissenys i models 3D ja creats, i els imprimim en la impressora perquè tots puguin veure el resultat. Si disposem de temps, i algun nen s'anima durant la demostració, oferim l'opció de  dissenyar i imprimir alguna idea fàcil i perquè pugui portar-se el resultat a casa.

Programació i realitat Virtual

Scratch

Una de les més educatives i intuïtives formes d'inicialitzar-se a la programació, és aquesta eina de programació per blocs, Scratch.

Nens a partir de 5-6 anys, poden començar a programar senzills jocs. L'entorn amigable, fàcil i intuïtiu, permet realitzar petits programes, fins i tot als més petits.

En aquest cas, per a la demostració, només necessitarem: un PC,  una connexió a Internet i la imaginació i creativitat dels nostres més petits.

COSPACES Edu

Amb aquesta creativa plataforma podem crear i mostrar entorns virtuals, i interactuar amb ells a través de les ulleres de Realitat Virtual.

Normalment, en els tallers o demostracions d'aquesta eina, portem ja un entorn de demostració ja preparat. 

L'equip necessari és: un PC, una connexió a Internet i unes ulleres de realitat virtual (ulleres i terminal mòbil), encara que aquestes dues últimes, no són estrictament necessàries.

CoSpaces, realitat virtual