+34 935 543 000  | 


IGNITE Serious Play: El director d'Orquestra de les Activitats Extraescolars

Gestió Unificada de les Activitats Extraescolars


IGNITE Serious Play: El director d'Orquestra de les Activitats Extraescolars

Gestió Unificada de les Activitats Extraescolars

Els centres educatius, així com les associacions de famílies de les escoles, en aquestes dates reben nombroses propostes per part de proveïdors d'activitats extraescolars, cada vegada més diverses i en definitiva més difícils d'avaluar.

L'agilitat en el procés, així com la integració d'aquestes en el projecte educatiu del centre, és la classe de l'èxit en l'elecció.

Les Activitats Extraescolars són sovint altament complexes pel que fa a les disciplines i competències, així com en l'operació i seguiment, de manera que generen en els responsables d'extraescolars un risc en costos i temps.

IGNITE Serious Play proposa una gestió unificada de les Activitats Extraescolars, proposant les noves competències i habilitats del Segle XXI, a través d'un modern model de relació amb l'escola, AMPA i famílies, i un model de servei amb uns professors sènior i continguts de qualitat.

La figura clau per a tot aquest procés és el Coordinador / a Pedagògic que s'assigna al centre, com a interlocutor únic per a l'operació i el dia a dia de les activitats. El coordinador Pedagògic de IGNITE és la cara visible per al centre, amb un mail i telèfon directe, per a qualsevol qüestió, incidència, petició, etc.

El MODEL de RELACIÓ que proposa IGNITE Serious Play, permet:

  1. Pactar una planificació de projectes abans de l'inici de curs, per treballar els objectius competencials en qüestió.
  2. Seguiment mensual de l'Activitat Extraescolar, per cada franja d'edat i categoria, explicitant els projectes en curs i propers.

El MODEL de SERVEI, des IGNITE els assegurem mitjançant:

  1. Professorat Sènior, des del vessant pedagògica, lingüística i competencial.
  2. Disseny i Implementació de les activitats adequades per a cada franja d'edat i projecte educatiu d'Infantil, Primària i / o Secundària.
  3. Assegurament de les metodologies (Gamification, Design Thinking, Serious Play), i participació en Programa Internacional.
  4. Punts de control de portes obertes amb les famílies, i participació en els esdeveniments culturals del centre educatiu.

Per a la unificació del Procés en les Activitats Extraescolars, hem digitalitzat el Model de Relació i servei mitjançant eines Google Apps, obertes, segures i online.

El procés de facturació al centre educatiu / AMPA / AFA / família es fa de manera automatitzada i moderna, mitjançant un portal de registre i contractació en línia.

Aquest portal webservice s'ha dissenyat exprés perquè les famílies tinguin agilitat en la contractació d'activitats en els Col·legis, així com activitats que gestionem en les pròpies instal·lacions de IGNITE Serious Play a Barcelona, Madrid i Saragossa: https://www.igniteseriousplay.com/es/educacion/club-maker

Tant en els centres educatius, com a les nostres instal·lacions, gestionem activitats extraescolars de diverses categories, com Tecnologia STEAM (Robòtica Educativa, Programació, Realitat Virtual, Disseny 3D i Art Gràfic), Música (Sensibilització, Iniciació i Teatre Musical), així com de salut & Benestar(Ioga, Pilates, Mindfulness i Jocs Olímpics 2020).

Per tant:

IGNITE Serious Play actua com el director d'Orquestra que necessita el centre educatiu o bé l'AMPA / AFA com a responsables d'extraescolars:

  1. Operant i millorant els processos en una Activitat Extraescolar.
  2. Transformant digitalment les dinàmiques d'activitats del passat.
  3. Establint les bases per a proporcionar unes Activitats Extraescolars innovadores, treballant les noves competències pel que fa a Tecnologia, STEAM, Música i Salut & Benestar: https://www.igniteseriousplay.com/es/educacion

 

WELCOME TO THE AFTERSCHOOL COMPANY

 

ratio img video