+34 935 543 000  | 


L'educació STEAM ens prepara per a un futur sostenible

Educació STEAM per a la sostenibilitat


 

Actualment la humanitat s'enfronta a grans desafiaments per a aconseguir la sostenibilitat, així queda patent en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que deriven de l'Agenda 2030 aprovada per Nacions Unides en 2015. Aquests objectius intenten ser una crida a l'acció global de tots els països per a abordar els creixents desafiaments econòmics, socials i ambientals. A grans trets els ODS pretenen posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones tinguin pau i prosperitat per a 2030.

Aquests grans desafiaments han de ser coneguts i estudiats en els centres educatius des d'una edat primerenca, una bona manera de fer-ho és a través de les matèries STEAM. Treballar des d'aquesta perspectiva innovadora pot ser una excel·lent manera de vincular els conceptes de física, ciència o matemàtiques amb temes aplicables al món real i sobretot d'interès per als estudiants.

Un exemple podria ser l'aplicació de STEAM per a comprendre els impactes que el canvi climàtic està causant en el planeta​. Ja és palès que l'augment de la concentració de gasos d'efecte d'hivernacle en l'atmosfera està causant impactes sobre la tempetarura, el règim de pluges, els fenòmens meteorològics extrems com a terratrèmols, tempestes, inundacions, lliscaments de terra i també estem comprovant que el creixement de la població i la urbanització descontrolada fan que les comunitats siguin molt més vulnerables a aquests perills naturals. Des de l'aula i amb les matèries STEAM podem intentar comprendre aquests impactes i preparar als alumnes per a futures situacions de risc combinant: l' experiència directa (pluja d'idees, presentacions multimèdia interactives, compartir sentiments sobre desastres,etc), l'observació (investigació i anàlisis d'estudis de casos en equip, ús de TIC, treball en projectes, etc.), el descobriment (mapatge de perills i avaluació de la vulnerabilitat a les escoles i en les comunitats, informes, etc.) y l'acció vincular associacions d'estudiants amb la comunitat per a crear consciència sobre el canvi climàtic,els perills, campanyes de cartells, esdeveniments, plans d'acció, etc.).

Des d'IGNITE, com a promotor de projectes educatius en STEAM, creiem que l'educació està cridada a preparar ciutadans responsables que puguin comprendre i fer front als complexos desafiaments als quals ens enfrontem actualment a nivell planetari com: la crisi climàtica, la sobrepoblació, la contaminació dels oceans, la pèrdua de biodiversitat, la contaminació atmosfèrica, la fam, la igualtat, la pau, etc. Per això la sostenibilitat ha de ser el fil conductor que recorri les diferents matèries escolars i els projectes STEAM han de ser una eina essencial per a aconseguir afermar aquesta base que porti als joves a ser membres actius i efectius de les seves comunitats per a aconseguir la sostenibilitat ambiental social i econòmica global.