+34 935 543 000  | 


Normativa activitats extraescolars AMPA

Normativa d'associacions de Pares i Mares a les escoles


Normativa activitats extraescolars AMPA

Abans d'endinsar-nos en la Normativa d'activitats extraescolars de l'AMPA, és necessari saber el que signifiquen les sigles AMPA. Es tracta d'una Associació de Mares i Pares d'Alumnes sense finalitats de lucre, a la qual es pot afiliar voluntàriament qualsevol pare o mare que tinguin els seus fills a qualsevol centre educatiu. Però, per què? Doncs bé, entre alguns de les finalitats de l'AMPA, estan:

 • Defensar els interessos dels pares de tots els alumnes de qualsevol planter educatiu.
 • Assessorar, ajudar i orientar als pares sobre els drets i obligacions dels seus fills dins del seu centre educatiu.
 • Promoure que totes les autoritats dels diferents planters educatius incursionin en noves mesures per millorar el sistema educatiu dels seus alumnes.
 • Representar tant als alumnes com als seus pares i tutors davant qualsevol organisme d'autoritat governamental.
 • Desenvolupar activitats de formació per als alumnes i els seus pares.

Llavors, associar-se a l'AMPA és, en poques paraules, tenir la possibilitat de participar i intervenir en totes les decisions que prenen les autoritats dels diferents centres d'estudis, així com també el poder opinar, debatre i dissenyar propostes que millorin el funcionament de qualsevol equip de treball que afecti directament als seus fills i alumnes en general.

Activitat de robòtica educativa

Normativa activitats extraescolars AMPA: Què és?

Sabent tot això, ara podem passar a parlar dels quals és la normativa activitats extraescolars AMPA. La mateixa se centra en les activitats extraescolars que són planificades i organitzades per l'AMPA, que és responsable de vetllar pel bon desenvolupament de totes les activitats durant l'any escolar i fins i tot de les seves avaluacions finals.

Normativa activitats extraescolars AMPA: Quins són?

 La Normativa activitats extraescolars AMPA están formades per  normes senzilles però puntuals de les quals esmentem les més rellevants:

 • Tots els alumnes dels pares associats a l'AMPA poden participar de les activitats extraescolars mentre que aquells alumnes fills de pares que no estan dins de l'associació hauran de pagar una quota que serà fixada per l'AMPA.
 • A l'inici de l'activitat l'AMPA realitzarà una llista amb els alumnes inscrits en cada i es nomenarà un coordinador perquè controli les altes i baixes de cada alumne.
 • El coordinador serà totalment responsable de la comunicació entre l'AMPA, el control dels alumnes i els pares pel que estarà disponible des del principi fins a la fi de l'activitat.
 • Els coordinadors de cada activitat hauran de reunir-se amb els alumnes 5 minuts abans de cada classe.
 • Els pares responsables dels alumnes hauran d'estar presents al moment en què els seus fills siguin lliurats a cada coordinador.
 • Només els alumnes i els seus coordinadors són els únics que poden fer usos de les instal·lacions i el material d'estudi o de l'activitat a realitzar ja que sobre ells cau la responsabilitat que aquests estiguin sempre ben conservats.
 • En finalitzar la classe els coordinadors aniran al pati central de la unitat educativa al costat dels alumnes i haurà de lliurar personalment als nens als seus respectius pares.
 • En cas que els pares es retardessin més de 5 minuts a buscar als seus fills el coordinador haurà de portar a l'alumne a la consergeria del col·legi. Si així i tot els pares no es presentessin el coordinador haurà de portar a l'alumne directament amb els seus pares. Noti's que si aquesta situació es repetís diverses vegades el coordinador pot expulsar a l'alumne.
 • Els pares que hagin de realitzar el pagament corresponent han de fer-ho a la brevetat possible ja que la impuntualidad amb el mateix també és justificatiu d'expulsió.
 • L'AMPA finançarà tot tipus de material extra que requereixi l'alumne i que sigui de ben comú.
 • Si el coordinador requerís d'un espai addicional per emmagatzemar material escolar haurà de comunicar-ho a l'AMPA a fi que aquesta solucioni aquest problema.
 • Sempre s'han d'apegar a la planificació del programa ja elaborat, per tant si s'organitzés algun festival en el planter haurà de notificar-se a l'AMPA per veure que si poden o no assistir.
 • Els coordinadors no poden per cap motiu suspendre sense raó justificable cap activitat.

Sota aquestes normes han de regir-se les activitats extraescolars, així que si vols involucrar al teu fill en alguna no oblidis revisar-les amb atenció.