+34 935 543 000  | 


Si us plau, apaguin les seves IA a classe

Intel·ligència artificial a classe


La irrupció de la intel·ligència artificial (IA) està posant potes enlaire la comunitat educativa, dividida entre aquells que la veuen com una enorme amenaça que degrada els processos d'aprenentatge i els que pensen que estem davant un potentíssim aliat que hem d'integrar en les metodologies com a part del constant procés d'actualització. Un debat que recorda molt al de l'ús dels mòbils a les aules i que segueix encara sense generar consensos.

A IGNITE també li estem donant voltes a aquest tema, així que hem decidit preguntar directament a la principal font d'informació. Aquest ha estat el resultat.

 

Hauria d'estar prohibit l'ús de ChatGPT a classe?

És comprensible que el professorat estigui amoinat per l'ús d'un recurs lingüístic com ChatGPT a classe. No obstant això, és important recordar que ChatGPT és una eina que pot assistir en la comprensió i generació del llenguatge i pot utilitzar-se com a suport per a activitats educatives com a tasques d'escriptura o exercicis de traducció d'idiomes.

Com qualsevol tecnologia, és important usar-la de manera responsable i dins del context d'un pla d'aprenentatge ben dissenyat. També és important ser conscient de les limitacions de la tecnologia i no confiar en ella com a substituta de l'ensenyament amb humans. A més, els professors haurien de conèixer els potencials problemes de privacitat que poden sorgir i les implicacions ètiques derivades d'utilitzar tecnologies de IA a classe, i adoptar les mesures necessàries per a protegir les dades dels estudiants.

 

La principal queixa és que els estudiants ho usen per a plagiar en els seus treballs

Prevenir el plagi és tot un desafiament, però existeixen diverses estratègies que els docents poden utilitzar per a reduir la probabilitat que succeeixi. Una estratègia molt efectiva és educar als alumnes sobre el problema del plagi i per què és inacceptable. Això pot incloure guies clares de què és i què no és plagi, així com les conseqüències que implica que t'enxampin falsificant un treball.

Una altra estratègia pot ser utilitzar programari de detecció de plagi que pot identificar aquests casos comparant el treball de l'alumne amb una extensa base de dades alimentada per moltes fonts. Aquestes eines, no obstant això, no són perfectes i no serveixen per a detectar tot tipus de plagi.

Una altra manera d'abordar aquest problema és utilitzar una àmplia varietat de tipus de deures, com a preguntes amb final obert, projectes en grup, debats, presentacions orals, etc. Això permet als docents avaluar la capacitat de comprensió dels alumnes i les seves habilitats de pensament crítiques, no tan sols la seva capacitat per a copiar i pegar. Addicionalment, el professorat pot animar als estudiants a implicar-se en el procés de citació i referència. Això implica donar crèdit a les fonts que els alumnes han utilitzat en els seus treballs i ajudar-los a entendre la importància d'haver-ho fet.

Finalment, abordar el problema del plagi requereix una combinació d'educació, tecnologia i compromís per a crear un entorn en el qual els estudiants comprenguin la importància dels treballs originals.

 

Ensenyar no és només transmetre coneixements. També és educar en el que significa ésser humà. Una cosa molt difícil per a una màquina, suposo…

ChatGPT és un model d'aprenentatge de màquines (machine learning) entrenat sobre una gran base de dades i no té emocions ni sentiments. No obstant això, encara que ChatGPT no té capacitat emocional, continua sent una eina valuosa perquè els docents la utilitzin en classe.

La tecnologia no només proporciona informació, també genera un entorn positiu que afavoreix l'aprenentatge i fomenta el desenvolupament d'habilitats de pensament crítiques. L'habilitat d'un professor humà per a empatitzar i connectar amb els seus alumnes per a promocionar-los suport emocional i crear una experiència d'aprenentatge motivadora és essencial perquè qualsevol classe tingui èxit.

Encara que ChatGPT pot ajudar en aquests processos d'aprenentatge, no hauria d'usar-se com a substitut d'un docent humà.
És important que el professorat usi ChatGPT, o qualsevol tecnologia, com una eina en la qual recolzar-se en la seva labor educativa, però no com una substitució del factor humà a classe.

 

Com veuries l'ús d'intel·ligència artificial en una extraescolar STEAM com les que realitza IGNITE?

Precisament aquest tipus d'activitats requereixen d'un enfocament educatiu personalitzat en la qual es treballen les competències STEAM i, en el cas d'IGNITE, es realitza en llengua anglesa. Els nens treballen en petits grups amb professorat expert en STEAM, la qual cosa els permet avançar al seu propi ritme i rebre atenció individualitzada.
Aquests educadors estan especialitzats en robòtica i programació i són capaços d'ajudar els nens a desenvolupar les seves habilitats crítiques de manera divertida i motivadora. Aquest entorn d'aprenentatge pot complementar-se amb l'ús de ChatGPT per a aportar contextos o fins i tot per a comprovar si una hipòtesi de treball té una alta probabilitat de ser una certa abans d'experimentar-ho en classe amb un robot o un programa.

En definitiva, ChatGPT pot ser un recurs útil per a l'aprenentatge STEAM que per les seves característiques ajudaria a agilitzar la comprensió de determinats conceptes i contrastar el grau de coneixement adquirit en les activitats de manera experimental..

 

Gràcies pel teu temps, que tinguis un bon dia

Igualment, que tinguis un bon dia. Estaré encantat de respondre a les teves preguntes sempre que tornis.


Com a nota final, ens agradaria aclarir que tot el text en cursiva comprèn les respostes generades per un model lingüístic basat en intel·ligència artificial  (ChatGPT) davant aquestes preguntes. Tan sols una d'aquestes preguntes ha estat resposta per un humà Endevinaries quina?