+34 935 543 000  | 


Sessió formativa: Treballar per projectes

Treballar per projectes


Cinc punts clau per treballar per projectes a les escoles

Aquesta setmana, la nostra coordinadora pedagògica ha realitzat una sessió de formació al professorat de l'escola Cultura Pràctica de Terrassa (Barcelona).

El motiu de la formació era establir les bases de treballar per projectes a l'escola, amb dinàmiques aplicables a la pràctica. Durant la sessió es va fomentar l'aprenentatge col·laboratiu i significatiu, creant un ambient de comunitat d'aprenentatge entre el professorat, els alumnes i les famílies. La gestió d'aquest tipus d'activitats i el temps necessari per al procés d'aprenentatge van ésser els elements clau de la sessió.

Posant en pràctica els coneixements

Posant en pràctica els coneixements.

Posant les idees en comú

Posant idees en comú.

La formació, que va tenir lloc a les instal·lacions de l'escola Cultura Pràctica de Terrassa, va involucrar al professorat de les diferents matèries per tal que treballessin conjuntament posant en pràctica els continguts de la sessió.