+34 935 543 000  | 


STEAM a l'aula amb IGNITE Serious Play

STEAM a l'aula amb IGNITE Serious Play


Què és STEM i STEAM?

Per començar, hem de definir què és exactament STEM, aquest és un acrònim anglès de quatre disciplines acadèmiques, Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. Però quan aquestes s'intercalen amb les habilitats artístiques i creatives sorgeix un altre terme anomenat STEAM, on l'A fa referència a l'Art, incloent la innovació i el disseny.

Els projectes educatius que es desenvolupen sota aquest terme pretenen desenvolupar els coneixements de totes aquestes matèries des d'un punt conjunt i interdisciplinari, on es presenten contextos i problemes que s'han de desenvolupar i solucionar mitjançant totes aquestes disciplines.

Quins beneficis aporta?

STEAM pretén oferir una perspectiva artística i creativa als continguts científics i tecnològics, per desenvolupar eficientment tots els coneixements i tenir unes capacitats majors de resoldre diferents problemàtiques.

Aquest tipus d'educació practica ofereix l'habilitat dels alumnes a desenvolupar totes les competències, ajuda a pensar de forma diferent. Permet als alumnes a analitzar les situacions i fomentar el pensament crític a través de l'experimentació i el treball en equip.

No només és important que els alumnes aprenguin i adquireixin coneixements en tots aquests àmbits, sinó que ho facin jugant d'una manera divertida i pràctica. És així, com s'aconsegueix que la teoria quedi adquirida completament.

El treball en equip, a més, no només fomenta que aprenguin a comunicar-se, sinó que comparteixin tots els punts de vista, això incrementa significativament noves idees en la resolució de problemes.

L'enfocament educatiu ha crescut aquests últims anys gràcies a la cultura DIY (Do It Yourself). DIY aporta la capacitat per fer les coses nosaltres mateixos, i en aquest cas l'apliquem a les noves tecnologies. L'educació STEAM inclou aquesta idea d'aprendre fent.

Quines activitats STEAM oferim?

A Ignite Serious Play tenim molt clar que aquest tipus de metodologies són el futur, i que les noves tecnologies cada vegada estan més a les nostres vides. Per aquesta raó, oferim tres principals activitats extraescolars que fomenten totes les disciplines STEAM.

  • Robòtica
  • Fabricació digital 3D
  • Programació e-Sport

Robòtica

Aquesta activitat extraescolar ofereix als alumnes aprendre robòtica, forces, moviment, equilibri i mecànica mitjançant engranatges, eixos, palanques, politges, etc.

Per fomentar el treball en equip, es realitzen petits grups en cada sessió on a cada alumne se li assigna un paper, enginyer, constructor o programador. En cada sessió aquests s'intercanvien fomentat diferents perspectives i adquirint tots els coneixements.

L'extraescolar de Robòtica és una altra extraescolar on podem barrejar components tecnològics i artístics. On, per què no? podem fer una coreografia ballant amb drones!

Fabricació digital 3D

Aquesta activitat extraescolar ofereix als alumnes una introducció al disseny 3D per ordinador treballant en equip mitjançant rols de dissenyador i enginyer, que canvien en cada sessió.

Els alumnes aprendre a reflexionar i entendre coneixements de física, geometria i prototipat 3D per augmentar i consolidar la visió espacial i les proporcions entre l'entorn real i virtual. Els alumnes realitzaran projectes de Smart City consolidant els processos d'investigació, esbós, planejament urbanístic, disseny 3D CAD i impressió.

És la tecnologia que s'adapta perfectament a l'àmbit artístic de STEAM, ja que la tecnologia involucrada és la d'impressió 3D, fusionant aquesta amb els conceptes de disseny, creativitat i imaginació estratègica.

Programació e-Sport

Aquesta activitat extraescolar ofereix als alumnes eines gràfiques per fer programes, junts treballen en equip mitjançant tasques i rols definits que canvien cada sessió (programador i tester).

Els alumnes aprenen a organitzar algoritmes per desenvolupar un pensament computacional amb seqüències o bucles condicionals i posant-ho en pràctica sobre elements maquinari i entorns de món obert com sandbox Minecraf Education. En el nivell eSports II també aprendran a desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils amb App Inventor.

Mitjançant la extraescolar Programació eSports, a través de l'eina Minecraft podem vehicular continguts culturals com ara les piràmides d'Egipte, jardins de Babilònia, etc. a través de concepció de nous espais i comunicació digital.

Perquè nosaltres?

A Ignite Serious Play transformem l'aula en una experiència de transformació on els alumnes es motiven per aprendre i combinen la lògica tradicional del treball en una comunitat virtual i internacional.

Provoquem un aprenentatge significatiu, que rau de l'emoció dels propis alumnes / as en tenir eines per a crear i comunicar.

Totes les activitats que realitzem tenen com a idioma vehicular l'anglès i treballen col·laborativament amb alumnes d'altres escoles europees.

Tots els nostres professors / es compleixen un doble perfil: Experiència tècnica (en desenvolupament de programari, disseny o robòtica) i pedagògica. Aquest doble perfil permet que les activitats siguin molt potents tècnicament, però també, i molt important, que es diverteixin.

 

L'estudi no es mesura pel nombre de pàgines llegides en una nit, ni per la quantitat de llibres llegits en un semestre. Estudiar no és un acte de consumir idees, sinó de crear-les i recrear-les. (Paulo Freire)