+34 935 543 000  | 


Taller Abertis Corporación_OPEN ChallengesDes de Ignite s'ha donat suport al procés de definició de pla de millora per a diversos àmbits interns, com sistematització de la innovació, aprenentatge social, benvinguda i integració, mitjançant tallers de 6 hores LEGO SERIOUS PLAY. Hi han participat 50 persones, en grups heterogenis, i agrupats per àrees d'interès i repte.