+34 935 543 000  | 


Taller LEGO® SERIOUS PLAY® amb IPSENL'abril passat 2016 la agència Bubblegum ens va contractar per dissenyar i implementar un taller amb metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® com a suport en anglès al llançament d'una nova agrupació de fàrmacs, amb tots els representants comercials a nivell.

En aquest taller, amb un total de 35 assistents, van aprofundir sobre els valors d ela campanya, així com els recursos i objectius de la nova campanya comercial amb les particularitats de cada país.