+34 935 543 000  | 


Taller LEGO® SERIOUS PLAY® amb McDonald 'sEl passat març 2016 IGNITE va dissenyar i implementar un taller amb metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® sobre desenvolupament de talent per als gerents i direcció de McDonald 's Vallès, un total de 11 persones.

En aquest taller es va treballar la identitat personal (visible, aspiracional i externa), així com un model compartit sobre les visió del procés de servei de McDonald 's. A més a es van analitzar possibles situacions futures, extraient així unes pautes equip per acció coordinada a manera de SGP (Simple Guide Principles).